Галин Калчев Релефът – Снайперът мускул 2

Галин Калчев Релефът(снайперът мускул в цялата си мощ) показва завидни умения в боравенето с огнестрелни оръжия. На 0:43 и 1:20 можете да чуете и бабата на Галин Калчев Релефа.

Галин Калчев Релефът – Снайперът мускул

Галин Калчев Релефът(снайперът мускул в цялата си мощ) показва завидни умения в боравенето с огнестрелни оръжия, поздравява своите приятели и заплашва неговите хейтъри. Познайте какво има на десктопа на компютъра му 😀